De sportvereniging van Appelscha

OldStars1

 

OldStars2


Persbericht.

OldStars badminton van start in Appelscha

Op vrijdagmorgen 15 maart 2024 start in de Steegdenhal te Appelscha OldStars badminton. Op deze dag zijn alle 65-plussers uit Appelscha en de wijde omgeving van harte welkom bij AFC badminton. Dit om dan gratis kennis te maken met OldStars badminton. 

OldStars verbindt mensen om samen fit ouder te worden en een leven lang te bewegen. 

De beweegvormen zijn laagdrempelig en bij elke speelochtend staat ontmoeting en sociaal contact centraal. Een sportieve outfit is voldoende wij zorgen voor rackets en shuttles.

Aanmelden voor de start op 15 maart kan via Roel van der Velde, 06-13623941

Ook kan daar informatie ingewonnen worden.

Meer informatie over de badmintonvereniging in Appelscha staat op de website: www.afcappelscha.nl/badminton

OldStars bij badmintonvereniging AFC Appelscha

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met de Nederlandse Badmintonbond in voor de verbetering van de vitaliteit en het aanmoedigen van belangrijke sociale verbinding. Badminton is hierbij niet het doel, maar een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) ontwikkelen. Deelname aan de kick-off is natuurlijk geheel gratis. 

Wij zien uit naar jullie komst, van harte welkom!

Het programma voor de kick-off op vrijdag 15 maart 2024:

9.30 uur   inloop

9.40 uur   welkomstwoord

9:45 uur   start training met warming-up

11:00 uur  nazit, evaluatie met kopje koffie

Na de kick-off op 15 maart komt de groep wekelijks op de vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Steegdenhal, Nijesteegde 49A te Appelscha bij elkaar. 

Samen fit ouder worden met OldStars

Met OldStars verbindt het Nationaal Ouderenfonds 65-plussers om samen fit ouder te worden. We inspireren tot een leven lang bewegen. Daarom zetten we ons er voor in dat iedereen in Nederland laagdrempelig toegang heeft tot een leeftijdsvriendelijke beweeg- of sportomgeving thuis of in de buurt. Onze beweeginspiratie geeft senioren de mogelijkheid om op hun eigen manier fit te blijven. Zo ervaren zij de voordelen van een leven lang bewegen, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partner Ministerie van VWS. Het doel is dat senioren elkaar ontmoeten om samen verantwoord te bewegen, zodat zij regie houden over hun eigen leven.

Na OldStars badminton lanceerde het Ouderenfonds al succesvol 15 nieuwe aangepaste spelvormen voor 65-plussers zoals onder andere OldStars hockey, OldStars tafeltennis, OldStars wielrennen en OldStars hardlopen.

OldStars Vitaal richt zich op doelgroepen in en rondom woonzorgcentra.

Over het Nationaal Ouderenfonds

 

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!