De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

Algemene ledenvergadering OMNI

Categorie
AFC Omni
Datum
31 oktober 2019 20:00
Locatie
Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha

Geacht lid of ouder/verzorger van ons lid,

De afdelingen badminton, gymnastiek, voetbal en volleybal, vormen tezamen de OMNI-vereniging AFC Appelscha/vv Stânfries.
Wij fungeren als één gezamenlijke vereniging, zodat we de krachten kunnen bundelen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en wetgeving waar we aan moeten voldoen.
Dit doen we in het hoofdbestuur, waarin vanuit elke afdeling een bestuurslid zitting heeft.

De statuten schrijven voor dat we als OMNI-vereniging elk jaar een algemene ledenvergadering moeten houden. Daarin worden de jaarrekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen vastgesteld. Deze algemene OMNI-ledenvergadering vindt altijd plaats na de ledenvergaderingen van de afdelingen.

Deze uitnodiging betreft dus de Algemene Ledenvergadering van de OMNI AFC Appelscha/vv Stânfries, waarvoor het hoofdbestuur je langs deze weg van harte uitnodigt.

Datum: donderdagavond 31 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha

Uitgenodigd zijn: Alle leden en bestuursleden van de sportafdelingen badminton, gymnastiek, voetbal, volleybal

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen 21 november 2018 (bijlage)
4. Jaarverslag 2018/2019
5. Jaarrekening 2018/2019
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Benoeming voorzitter:
Het hoofdbestuur draagt Jaap Meijer, woonachtig Vaart NZ in Boven Appelscha, voor als kandidaat voor de functie
van onafhankelijk voorzitter van AFC Appelscha.
9. Bestuurswisseling:
Nynke van Zanden en Koos Marissen treden terug.
Vanuit het volleybalbestuur neemt Kees Bastiaansen zitting.
Vanuit het voetbalbestuur is er nog geen nieuwe kandidaat.
10. Begroting 2018/2019
11. Vaststellen contributies sportafdelingen
12. Vaststellen notitie ‘AFC Appelscha, Gezond en Veilig sportklimaat’ (bijlage)
13. Rondvraag
14. Sluiting

De stukken liggen ter inzage op de vergadering.

Met een hartelijke groet,
Hoofdbestuur AFC Appelscha/vv Stânfries
Roel van der Velde, Tineke Schepers en Nynke van Zanden 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
 

Alle datums

  • 31 oktober 2019 20:00