De sportvereniging van Appelscha

AFC Appelscha

De uitslag van de Rabo ClubSupport is bekend:

Bedrag: € 1.786,58

Wij willen alle leden die op ons gestemd hebben hartelijk bedanken!